MENU

Meistä

Suomen Muslimiperheet ry:n tarkoitukset

Järjestö pyrkii edistämään ja ylläpitämään perheiden hyvinvointia, joka puolestaan parantaa perheiden sosiaalista, taloudellista ja oikeudellista asemaa Suomessa.

Järjestö pyrkii myös tukemaan ja vahvistamaan vanhempien uskoa kykyihinsä toimia vanhempina ja kasvattajina. Muslimiperheiden kotoutumisen edistäminen suomalaiseen yhteiskuntaan. Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajaperheiden yksilöllistä kehitystä tavoitteena osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla oman kielensä, uskontonsa ja kulttuurinsa säilyttäen.

Ennaltaehkäistä muslimiperheiden ristiriidoista aiheutuvaa hajoamista. Edistää perhearvoja ja pyrkiä vahvistamaan maahanmuuttajien asemaa suomalaisessa yhteisössä.

Tukea Suomessa asuvia muslimiperheitä yhteistoiminnassa eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Toimia  sovittelijana ja neuvottelijana sekä viranomaisten että riidanalaisten osapuolten välillä. Edistää yhteistyötä mm. sosiaaliviranomaisten sekä muslimiperheiden ja varhaiskasvatusyhteisöjen välillä.

Julkituoda muslimiperheiden kannanottoja opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä ja siten edistää yhteiskuntarauhaa.

Comments are closed.