MENU

Neuvonta

Perheen tukeminen

Perhe on yksilön onnen ja yhteiskunnan tasapainon ehto

USRA katsoo, että perheen vakauden lisääminen, käsittäen että onnistuminen vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan. Tiivis perhe vakauttaa yhteiskuntaa, ja harmonia isän, äidin ja lasten väliin lisää sosiaalista lämpöä.

Harmonia perheen jäsenten kesken on yhteiskunnan edun mukaista ja että rakkaus ja hellyys täyttää kotinsa. Välittäminen ja huolenpito perheen sisällä on varoventtiili yhteiskunnalle: siksi, perheen tiiviit välit, yhteenkuuluvuus ja menestystehtävässään on jalo palvelu yhteiskunnalle kokonaisuudessaan.

Islam kiinnittää erityistä huomiota sosiaaliseen ulottuvuuteen, ja kehottaa myötätuntoon, cooperaatioon, keskinäiseen tukeen ja veljeyteen. Nämä yleiset moraaliset arvot todetaan eniten perhe piirissä. Euroopan muslimien perusoikeuskirjan 8 artiklassa säädetään: Islamissa perhe perustuu naisen ja miehen väliseen aviosuhteeseen, joka on luonnollinen ja välttämätön tulevien sukupolvien kasvatusympäristöPerhe on yksilön onnen ja yhteiskunnan tasapainon ehto. Islam painottaa kaikkien perhettä vahvistavien toimenpiteiden merkitystä ja suojelee sitä kaikelta sen roolia heikentävältä.

Toimiessaan sosiaalisella alalla, USRA kiinnittää huomiota tarpeeseen olla unohtamatta perhettä keskittyessä yksilöihin. Menestys, joka on yhteiskunnan jäsenille tavoitteena, ei saa rajoittua heidän yksilöllisiinpiireihin ainoastaan, vaan siinä on tavoiteltava perheen menestys samoin. Lisäksi yksilön menestystä tulee myös mitata sen mukaan miten myönteisesti se heijastuu heidän perheseen.

Todellakin, jos perheellä on edessään yhä kasvavia haasteita ihmisten elämän nopeiden muutosten valossa, niin on välttämätöntä hoitaa, ja tukea perhettä; varsinkin, koska se pysyy edelleen tyyssijana ja perustukena ihmiselle, ottaen huomioon indikaattoreita, jotka osoittavat perheen raju tilanne toimintahäiriöiden, avioeron, väärinkäsitysten ja kommunikaatio puutteen lisääntymisen takia perheen sisällä, sekä alentunutta elinvoimaa ihmissuhteissa. USRA kiinnittää huomiota perheen tukemiselle,  vahvistamiselle, ja menestyksen kannustamiselle.

Huomiota ja hoitoa vaativathuolenaiheet

Perheistä puhuessa on useita huolenaiheita, jotka vaativat huomiota ja hoitoa. Valitukset resonoivat lisääntyvästä apatiasta, tai jopa puuttuvasta sosiaalisesta ihmissuhteesta. Lisäksi materialismin dominoiva asema modernin elämän rytmissä tuo kielteisiä vaikutuksia perheen ja yhteiskunnan lämpimiin suhteisiin: todellakin, perhe on suuremmassa toimintahäiriön riskissä monissa yhteiskunnissa.

Toisaalta, negatiivisia toimintatapoja saattavat ilmetä perhepiirissä, kuten emotionaalinen skitsofrenia, perheväkivalta, lasten laiminlyönti, vanhempien huono kohtelu ja pakko-avioliitto. Lisäksi muissa perheissä, lapset ovat vaarassa joutua uhreiksi rikollisuudelle, huumeille ja laittomuudelle syistä, jotka ovat varsin ehkäistävissä: Niistä on puuttuvia mahdollisuuksia saada hyvä koulutus, puuttuvat mahdollisuudet menestyä, tai kyvyttömyys turvata työpaikkoja, jotka täyttävät heidän kunnianhimoa.

Perhe kohtaa myös pysyviä haasteita, kuten jatkuvuuden ylläpito sukupolvien välillä. On selvää, että tällaisia jatkuvuutta kohtaamia esteitä johtuvat ehkä odottamattomista syistä, kuten nuorensukupolven kontaktit uusiin teknologioihin, jotka tarjoavat runsaasti ulkoisia resursseja, vanhempien kamppaillessa seurata tekniikan kehitystä. Tämä on luonut digitaalisen kuilun perheen sisällä. Tämän sekä muittenkin tekijöiden takia, sukupolvien kuilun riski  varjostaa perhettä.

Miten USRA vastaa?

USRA pyrkii lisäämään toimintansa palvelemaan perhettä ja yhteiskuntaa, tavoittaen niiden vakautta ja eheyttä, runsaanrakkauden ja harmonian kautta näitten jäsenten välillä. Tämä sisältää perhesuhteiden vahvistamista, auttamalla kohtaamaan perheiden huolenaiheet ja ongelmat, jotka näkyvät heidän tielleen, ja valottamalla onnistuneita kokemuksia ja myönteisiä valintoja suhteessa onnelliseen perhe-elämään.

Neuvonta viranomaisille, muslimiperheille, yksihuoltajille ja nuorisolle:

  1. Islamilaisesta perhesyystemista
  2. Islamilaisesta kasvatuksesta – Lapsemme ovat tulevaisuutemme, mutta he voivat rakentaa tulevaisuutta tässä elämässä ja tuonpuoleisessa jos niiden vanhempien, huoltajien ja vanhemmat sisarukset ovat varustettu islamilaisen vanhemmuutta. Meidän pitäisi pystyä juurruttaa kypsyyttä, vastuuntuntoa ja johtajuutta ominaisuuksia lastemme kanssa rakkautta ja hellyyttä-
  3. Konflitien ratkaisemisesta
  4. Riskien poistamisesta lasten huostaanoton sijasta
  5. Perheen perustamisesta ja valmennuksesta islamilaisen näkökulmasta
  6. Perinteinen islamilaisesta hoidosta tietyyn sairauteen
  7. Kotoutumisesta suomen yhteiskuntaan
  8. Tuesta yksihuoltajille
  9. Koulutuksesta perheille tarkoitetut kursseja ja seminaareja
  10. Yhteistyöstä erilaisiin, sosiali ja terveisvirastoon, kaupunkeihin, perheille tukeva järjestöihin ja lasten suojelun järjestöihin.

Lisää tietoa antaa Abdirahman Hagi Mahmuud

Mobile: +358442147721 / sähköposti: info@usra.fi

Comments are closed.